Charakterystyka dużych miast

wtorek, styczeń 24, 2012

wiezowce1.jpg Wielkie metropolie to nie tylko olbrzymie powierzchnie, ale także duża liczba osób, które zamieszkują dany obszar. Jednym z kryterium, które jest często brane podczas statystyk związanych z klasyfikacją największych państw to obszar liczony w kilometrach kwadratowych, jakie obejmuje dane miasto, przy czym nie dotyczy to tzw. aglomeracji, które mogą być połączeniem dużego miasta i kilku mniejszych.
Metropolie to przede wszystkim gęstość zaludnienia oraz zurbanizowany plan miasta. Ważnym aspektem jest to, że wiele dużych miast posiada siedziby wielkich korporacji czy dużych koncernów. Charakterystyka dużych miast dotyczy również tego, że są one często stolicami danych państw czy regionów, jakie są kluczowe dla danego państwa.